Ustawa COPPA

INFORMACJA DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW NA TEMAT PRAKTYK STOSOWANYCH PODCZAS POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH DZIECI (UDZIELANA ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY COPPA)

Strona http://www.airhogs.com i http://my.AirHogs.com/ (razem w skrócie: „Strona“) jest serwisem internetowym firmy SPIN MASTER STUDIOS przeznaczonym dla dzieci i dorosłych, razem z forum umożliwiającym dyskusję, ocenę i sprzedaż pojazdów sterowanych drogą radiową, np. helikopterów czy samolotów. Aby dziecko Użytkownika mogło korzystać ze wszystkich informacji i usług, które zapewniamy, może zarejestrować się w naszej Usłudze. Proces rejestracji rozpoczyna się, gdy dziecko poinformuje nas drogą elektroniczną, że ma mniej niż 13 lat. W takim wypadku poprosimy dziecko, aby podało wyłącznie swoje imię i adres e-mail rodzica/opiekuna. Następnie wyślemy wiadomość na podany adres e-mail z prośbą o zarejestrowanie dziecka jako użytkownika Strony („Członka”) w celu zapewnienia dziecku dostępu do zawartości Strony lub zawartych na niej usług („Członkostwo”). Wiadomość ta będzie zawierać odnośnik do niniejszej Informacji dla rodziców lub opiekunów na temat praktyk stosowanych podczas pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących dzieci („Informacja”). Procedura ta ma na celu zapewnienie ochrony prywatności dziecka i zachowanie zgodności z amerykańską ustawą o ochronie prywatności i sposobie gromadzenia danych osobowych dzieci w Internecie („COPPA”) oraz z powiązanymi zasadami. Aby zakończyć proces rejestracji, Użytkownik zostanie poproszony o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie nam faksem lub pocztą e-mail formularza rejestracyjnego. Ten formularz rejestracyjny będzie wymagał podania określonych informacji dotyczących Użytkownika i jego dziecka.

Informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym, które dotyczą Użytkownika (rodzica), obejmują zarówno pozycje obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe. Informacje obowiązkowe obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Wysłanie tego formularza oznacza również (1) wyrażenie zgody na wysyłanie dziecku elektronicznego biuletynu informacyjnego; (2) zezwolenie dziecku na: (a) czytanie i publikowanie postów na forum dyskusyjnym Strony; (b) branie udziału w czatach moderowanych na żywo; (c) uczestnictwo w konkursach, odpowiadanie na oferty promocyjne, oferty wyprzedaży i akcje rozdawania produktów za darmo; (d) wysyłanie artykułów, zdjęć lub filmów i innych danych multimedialnych na Stronę; (e) wypełnianie ankiet zamieszczanych na Stronie.

Wymagane w formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące dziecka Użytkownika zawierają także pozycje obowiązkowe i nieobowiązkowe. Informacje obowiązkowe obejmują imię i datę urodzenia dziecka. Można również wpisać nazwisko dziecka.

W naszych staraniach mających na celu dostarczenie dziecku Użytkownika usług dostosowanych do jego zainteresowań wykorzystujemy pliki cookie do przechowywania i, czasami, monitorowania informacji. Plik cookie jest niewielkim zbiorem danych, który jest wysyłany z serwera WWW do przeglądarki osoby odwiedzającej nasz serwis i zapisywany na dysku twardym komputera tej osoby. Możemy używać plików cookie w celu uzyskania dostępu do danych konta dziecka (przechowywanych na naszych komputerach), oszacowania liczby naszych gości na potrzeby pozyskiwania reklamodawców, zidentyfikowania odwiedzanych przez dziecko obszarów Strony oraz w innych celach, związanych z dostarczaniem lepszych i bardziej spersonalizowanych usług. W żadnych innych przypadkach nie używamy pasywnych technologii do śledzenia aktywności poszczególnych gości na stronie bez ich wiedzy.

Pragniemy również, aby zrozumieli Państwo cel, dla którego gromadzimy dane Państwa i dzieci poniżej 13 roku życia. Podania imion i adresów e-mail rodziców wymagamy od dzieci poniżej 13 roku życia, aby rejestracji dokonali właśnie rodzice. Zgodnie z przepisami nie gromadzimy informacji innych niż niezbędne w celu zgłoszenia Członka w wieku poniżej 13 lat do konkursu lub loterii ani nie zachowujemy tych informacji po zakończeniu konkursu bądź losowania.

Ponadto gromadzimy dane osobowe, takie jak płeć, imiona i nazwiska. Wykorzystujemy je, aby precyzyjnie dostosować nasze produkty do potrzeb klientów. Z danych tych wyodrębniamy określone informacje ogólne, nie umożliwiające zidentyfikowania określonej osoby lub osób. Na ich podstawie możemy informować reklamodawców o liczbie i rodzaju osób korzystających ze Strony. Przekazując te informacje potencjalnym reklamodawcom — których ofertę analizujemy pod kątem adekwatności do grupy odbiorców (dzieci) — jesteśmy w stanie zapewnić sponsorowane nagrody w konkursach i loteriach oraz dostarczyć reklamy, które zainteresują naszych Członków. Tym niemniej, nie wysyłamy Członkom reklam pocztą elektroniczną ani biuletynów czy innych informacji, chyba że dany Członek (lub jego rodzic, jeśli Członek ma mniej niż 13 lat) wyraził chęć otrzymywania takich reklam, biuletynów i innych informacji.

Ponadto gromadzimy informacje od rodziców w ramach procesu rejestracji, wyłącznie w celu zweryfikowania, czy osoba wypełniająca formularz rejestracyjny jest dorosła. Gdy Konto jest zakładane dla dziecka poniżej 13 roku życia, danych tych wymaga się od rodziców.

Chronimy także dane osobowe dziecka przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym. Nie ujawniamy dobrowolnie danych osobowych Członków za wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne do świadczenia lub ulepszania naszych usługi. Dane osobowe naszych Członków mogą zostać ujawnione: (1) partnerowi naszej firmy, który zakłada detaliczne konta zakupowe Członka i administruje nimi; (2) agentowi lub kontrahentowi w celu udzielenia pomocy przy konkursie lub loterii albo zorganizowania wysyłki nagród; (3) stronie trzeciej, która zapewnia informacje lub usługę naszym Członkom na ich żądanie. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować, że każdy partner, przedstawiciel czy kontrahent, któremu zostaną ujawnione dane Członka, wykorzysta je wyłącznie w zamierzonym celu, zachowa je w poufności i nie będzie ich przechowywać dłużej niż jest to konieczne w celu udostępniania konta, prowadzenia konkursu czy loterii albo przetwarzania prośby o udzielenie informacji czy zaoferowanie usługi, na potrzeby której dane zostały zgromadzone.

Może także wystąpić konieczność ujawnienia przez nas danych osobowych w reakcji na wezwanie do stawienia się w sądzie, nakaz sądowy lub inne pisma procesowe wymagające udostępnienia informacji organom ścigania, jednostkom administracyjnym lub stronom postępowania sądowego.

Jak zaznaczono wyżej, możemy również podawać podsumowane dane statystyczne, wysyłając je zaufanym reklamodawcom i innym osobom trzecim. Tego typu dane ogólne nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji Członka.

Rodzic ma zagwarantowane ustawowo prawo do przeglądania i poprawiania danych osobowych, które uzyskaliśmy od jego dziecka w wieku poniżej 13 lat. Użytkownik ma także prawo do wycofania lub ograniczenia swojej wcześniejszej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych jego dziecka w wieku poniżej 13 lat. Aby skorzystać z tych praw, rodzice powinni skontaktować się z operatorem Strony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres support@airhogs.com, lub poczty tradycyjnej: Spin Master Studios, 5890 W. Jefferson Blvd. Ste. K, Los Angeles, CA 90016. Nie ujawniamy jakichkolwiek danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia osobom podającym się za rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów tych dzieci bez zweryfikowania tożsamości rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów.

Jeśli wprowadzimy jakąkolwiek istotną zmianę w treści niniejszej Informacji lub w praktykach stosowanych podczas pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących dzieci, które obowiązywały, gdy została uzyskana zgoda Użytkownika na gromadzenie danych osobowych jego dziecka, zgodnie z przepisami prawa prześlemy nową Informację i prośbę o udzielenie zgody.

Poważnie traktujemy nasze zobowiązanie do zapewnienia poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych uzyskiwanych od Członków. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie procedury, których ściśle przestrzegamy. Członkowie i rodzice powinni mieć jednak świadomość, że żaden system nie jest całkowicie zabezpieczony przed hakerami, awariami sieci i błędami, a my nie możemy zagwarantować poufności, bezpieczeństwa i integralności informacji przechowywanych w naszym serwisie

Na koniec pragniemy podkreślić, że zależy nam, aby Członkowie i ich rodzice znali i rozumieli naszą politykę i praktyki w zakresie gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania danych osobowych naszych Członków. Zachęcamy do uważnego przeczytania Zasad zachowania poufności i Warunków korzystania z serwisu, a w przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych praktyk stosowanych podczas pozyskiwania i przetwarzania informacji prosimy o kontakt z operatorem Strony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres support@airhogs.com, lub pocztą tradycyjną, na adres Spin Master Studios, 5890 W. Jefferson Blvd. Ste. K, Los Angeles, CA 90016.

Plane

Obsługa klienta

Masz problem z produktem firmy Air Hogs?
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Twoja maszyna znowu wzbiła się w powietrze. Nasz dział obsługi klienta jest dostępny pod telefonem 1-800-622-8339 lub adresem e-mail: support@airhogs.com. Godziny: poniedzialek do piatku od godziny 8:00 do 17:00 (czas Nowojorski).

Opuszczasz witrynę airhogs.com, aby przejść w inne miejsce.